Yankı'nın Son Sayısı >EKREM YÜCE: DOKAP İLE KALKINAN KARADENİZ

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Ekrem YÜCE
DOKAP İLE KALKINAN KARADENİZ

“Başarı emek ister, emek ise sevgi ister” diyerek sözlerine başlayan ve görevini en iyi şekilde yerine getirmek için uğraşan, çalışkan bir yönetici; DOKAP Başkanı Ekrem Yüce ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Başarı sağlamak için başarının gerçekten istenmesi gerektiğini söyleyen Yüce, verilen görevin başarısı için öncelikle bu görevi sevmek gerektiğinin altını çizdi. 

DOKAP nedir? Ne amaçla kuruldu? 

Yeni kurulmuş bir idare olarak, GAP’ın fonksiyonları ne ise Karadeniz bölgesi içinde DOKAP’ın fonksiyonları aynıdır. evvela bunun bilinmesi gerekmektedir. DOKAP’ın yasal olarak bize verilen görevler şunlardır:
Bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak amacıyla,ilgili kurum ve kuruluşların proje, faaliyetlerinin uyum içerisinde yürütülmesini sağlayacak eylem planlarını hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek ve izlemektir.
Bu kapsamda bölgeler arasında gelişmişlik düzeyleri arasındaki fark bu projeler ile en aza indirgenmeye çalışılmıştır.2011 yılında bölgenin sekiz ili kapsamak amaçlı DOKAP kurulmuştur.
DOKAP başkanlığına şahsım atandıktan sonra DOKAP eylem planı 2014-2018 kapsayacak şekilde süratle başlanmıştır.Bu yıllar içerisinde sekiz ilin kamu alanındaki ihtiyaçları DOKAP ile sağlanacaktır. Resmi aşamasına getirdiğimiz DOKAP eylem planı açısından da bilgilendirilme yapılmalı.
DOKAP Eylem planları nelerdir ?
DOKAP Eylem Planı sekiz ilimizin Valilerine, Kamu Kuruluşlarına, Sivil Topluk Kuruluşlarına ekibimizce bizzat gidileren yapılması istenilen proje ve planlar sorulmuş istekler alınmıştır. Görüşmeler sonucunda Kamu Kuruluşlarından alınan proje,plan, öneri ve istekler bin beş yüz sayfa ile sentezlenmiştir. Samsun’dan Artvin’e ilan edilen tüm projeler ile ilgilenilmiştir.Kurumumuz tarafından alınan sektörel raporlar alınmış ve ihya edilmiştir. Bu projeler ile hangi alanlarda çalışmamız gerektiği hazırlanmıştır.
Bu hazırlıklar sonucunda Kurumların projeleri, Kamusal Kuruluşların Projeleri ve STK’ların önerileri bizzat alınmış ve il toplantıları hazırlanarak düzenli bir sisteme oturtulmuştur. Bölgelerde belirlenen sektörlerde çalıştaylar düzenlenmiştir.Binamızda 6 önemli çalıştayı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Çalıştaylarımızdan biri tarım ve ormanlarla alakalıdır. Bölge itibari ile bu çok önemlidir. Hemen akabinde Sosyal İçerme çalıştayını gerçekleştirdik.Bu çalıştayda bölgelerimizin ve Üniversitelerimizin sorunlarıyla ilgilendik.Bu çalıştaya,Bölge Müdürlerimizi, daire başkanlarımızı ve STK’larımızı çağırdık. daha sonra Ekonomik Kalkınma Çalıştayı gerçekleştirdik. Daha sonra Kentleşme ve Alt yapı Çalıştayı gerçekleştirdik. Yurt içi ve Yurt dışı katılımcılar katıldı. Daha sonra Çevre ve Yenilebilir çalıştayı gerçekleştirdik çünkü bölgemiz Yenilebilir Enerji alanında önemli bir yer tutmaktadır. Daha sonra Sağlıkla ilgili çalıştaylar gerçekleşti bakanlıkların merkez komisyonlarında görüşmeler oldu. Hangi bakanlığın hangi alanla ilgili çalışacağı ile ilgili bilgiler alındı ve sonuçta bu toplantılar sonrasında eylem planları geçekleştirildi. Kalkınma Bakanlığı’nda, Sosyal Sektörler Genel Müdürlüğü, Bölgesel Gelişme ve Uyum müdürlüğü, Sade sektörler genel Müdürlüğü ile toplantılar düzenlendi. Bu toplantılar ile Eylem planları içinde yer aldı. Eylem planının Kalkınma Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler ile her eylem planı için ayrı görüşmeler, ayrıntılı sentezlerin gerçekleştirilmesi kararı alındı. Kalkınma Bakanlığında DOKAP eylem planı bakan tarafından sunuşu göre ekleştirilmiştir. İlgili Bakanlar, Bakan Yardımcıları, Müsteşarlar ve yetkili üst düzey yöneticiler ile bu eylem planları saatlerce görüşülmüş ve kararlara bağlanılmıştır.
Bu görüşmeler sonucunda beş ana eksen yirmi alt eksen olmak üzere yüz otuz dört adet eylem planı yapılmıştır.
2014-2018 yılları arasında yapılması planlanan eylem planları bütçesi ise 13 milyar yüz kırk bir milyon Türk Lirasıdır.
Eylem planının bütçesi kesinlik kazanmamıştır. Yüksek Planlama Kurulundan sonra kamu oyuna duyurulacaktır. DOKAP eylem planından sonra tüm izleme faaliyetleri kurumumuz tarafından ilenecektir. Yerelden Katılıma katılım sağlanacak bölgenin tüm yatırımlarının süzgeçten geçilmesine özen gösterdik.
1-815 proje Bakanlık tarafından onaylanmış ve kabul görülmüştür. Bölgemizde hayata geçtikten sonra bölgenin kalkınması hızla gerçekleşecektir.
2- Eylem planı kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili bir şekilde gerçekleşmesi için koordinasyon çalışmalarımız olacaktır. Yerel ve ulusal eylem planında çalışmalarımız olmuştur.
3- Eylem planı arasındaki projelerin içeriği Bakanlıklarımız tarafına gönderilmek ve düzenlemelerimizi işbirliği yöntemini gerçekleştirmektir.
 4- Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan yatırımları izlemek ve koordine etmektir. Bölgenin ihtiyacı reel tespitleri gerçekleştirilmiştir. Yatırım projeleri kurumumuz tarafından denetlemiştir.
5- ilgili kurum ve kuruluşların talepleri bu süreç esnasında kalkınma bakanlığının hususları çerçevesinde mali ve teknik destek sağlanmasıdır. Bu projelerin hayata geçirilmesi için ise yeni yatırım projeleri düzenlenmiş ve hayata geçirilmiştir.
Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün, Giresun adasındaki geliştirmek istenen alanlar kurumumuz tarafından teknik destekler sağlanmış bulunmaktadır. Giresun adasını Tüm Dünyaya açmak için, Giresun adasını botanik bir ada olarak yapılmasına karar verdik ve çalışmalarımızı başlattık. Giresun’u tarihi bir ada haline getirmeye çalıştık.
6- Bölge planlığının kalkınma ajanslarının ortak çalışmalarına yardımcı olmak. DOKAP alanı içinde üç tane kalkınma ajansı bulunmaktadır. Bunlar DOKA,OKA,KUDOKA’dır. Bu alanlarla çalışmalarımız sürmekte ve bölge kalkınma projeleri sürülmektedir. Çalıştaylarımıza etkin katılım sağlanmıştır.
7-Bölgelerin gelişme potansiyellerine ve sorunlarına etüt istatistik ve projeler hazırlanmıştır. Bu çalışmalar aslında Turizm Mastır Planı içinde oluşup bölgeye kalkınma alanında önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ordu Üniversitesi ile işbirliği gerçekleştirmekteyiz. Doğu Karadeniz Mastır Planı bölgemizin önemli sektörlerinden olan Turizm sektörlerine ışık tutmak ve bu payı artırmaktadır. Yapılan üç planı bu proje ile birleştirmiş bulunmaktayız. Yapılan ayrı ayrı planları Turizm Mastır Planı içinde  tek bir görüş oluşturarak yeniden ihale olarak karşılarına çıktık. 
 Buzul göller alanında yapılan planlar nelerdir ?
Kültür ve Doğal varlıklarımız ön plana çıkarıldı ve tespitler yapıldı. Bu projede olan buzul göllerinin tespitleri yapıldı ve bölgede iki yüzün üstünde buzul gölün olduğu tespit edildi.
Buzul göller ile ilgili bir kitapçık hazırlanmış bulunmaktadır. Eylem planımızda için oluşan kitapçıkta buzul göllere yer verilmiş ve Bakanımız huzurunda ve tüm bakanlık huzurunda bu projelerin sunumu gerçekleştirildi.
 Eksenlerimize gelecek olursak;
1.Eksen : Çevresel sürdürülebilir eksen 
2.Ekonomik kalkınma 
3.Alt yapı geliştirme 
4.Sosyal sürdürülebilirlik 
5.Kentsel gelişme
 Bu eksenler üzerinde 815 projeler kabul edilmiştir. Serbest Sistem Tavukçuluk Projesi gerçekleştirdik bunu Ordu Üniversitesi ile gerçekleştirmeye devam etmekteyiz. Bu alanda rektörümüzde bize büyük katkı sağlamaktadır.
Fındık çay gibi ürünlerin dışında katkı sağlayacak ürünler tespiti ile tavukçuluk faaliyetleri yapılmış ve çalışmalar devam etmektedir. Fındık ve çay dışında bölge insanımıza nelerin katkı sağlayacağını araştırdık. Bir haneye 2 bin beş yüz lira yumurtadan net kar gelmektedir. Kitapçığımızda tüm rakamsal bilgilerin tespiti yapılmıştır. Pilot bölge olarak da Ordu ilini seçmiş bulunmaktayız. Diğer bölgeler içinde çalışmalarımız ve toplantılarımız sürecektir. Rize Trabzon ve Artvin’de önemli arıcılık faaliyetlerimiz sürmektedir. DOKAP arıcılığı geliştirmek için proje başlatmıştır. Arıcılık denilince Karadeniz bir merkez olmuştur. Bu proje ile ana arı üretimi arı sütü, arı zehri ve polen ile ilgili eğitim desteği verilecek, teknik destek verilecek ve modern araştırmalar yapılacaktır.
Bu çalışmalar birlikler üzerinde yapılmaktadır. Bu projemizle çok verimli şekilde devam etmektedir. Bal üretiminden ziyade ön gördüğümüz balın çok daha üstünde gelir sağlayan ürünler vardır bu polen, arı sütü, propolis ve arı zehri. Biz balın dışında çok daha verimli ürünleri üretmeye çalışmaktayız. Bu alanda çalışma ve eğitimlerimiz sürmektedir. Bilindiği gibi arı zehri tıpta kullanılıyor insan sağlığı için önemli katkıları vardır. Bu alanda önemli çalışmalarımız sürmektedir. Teknik çalışmalarımızda bu yöndedir.çünkü ciddi anlamda katma değeri yüksektir

Bu alanda bir çalışma va mı ?
DOKAP olarak bu alanı destekliyor ve çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Dünya da 65.4 milyon koloni ile 1 buçuk milyon ton bal üretilmektedir. Türkiye’de ise 5 milyon koloni varlığı göz önündedir yani Çin’den ve Arjantin’den sonra biz gelmekteyiz. 83 bin tonda bal üretimi gerçekleştirmekteyiz. Bu alanı Doğu Karadeniz bölgesi ile başı çekmekteyiz.
Bölge çok zengin olduğu için çeşitlilikte fazladır. Dünya üzerende 20 bin üründen bahsedilir Doğu Karadenizde ise 4 bini vardır. Aromatik ve Tıbbi ürünlerin arttırılması çalışmaları sürmektedir. Hem bölgeye hem ülkeye katkı sağlanmaktadır.

Yeşil yol çevresel yıkım kaygısı var mıdır? Yeşil yol nedir ?
Öncelik sırası içinde Turizm Mastır Planı içinde bulunan yeşil yol projesi vardır. Yeşil yol projesi turizm ve tarım işbirliği planıdır. Bu plana göre amaç gelen turistlere daha fazla kaynak göstermek, gecelemelerini yükseltmek ve konaklamalarını sağlamaktır. Belirli bölgede turist yoğunlaştırmaktır. 12 ay hizmet vermek isteriz ancak yılın belirli aylarında hizmet verilmektedir.Bölgenin en önemli dar boğazı ulaşımdır.İç kesimlere ulaşım zorlanmaktadır. Turistlerin homojen olarak tüm bölgelere dağılmalarını hedeflemekteyiz. Dağlarda yer alan tarihi eserler vardır bunları turistlere yansıtmak amaçlı ulaşım çalışmalarımız vardır. Bunun için tur düzenlemeleri sağlanmalı ve teknik açıdan gerçekleştirilmesi lazımdır. Çevre tahribatı ve çevre yatırımı anlamsız kılmamak adına çevrenin bozulmamış doğasını turistlere yansıtmaktadır. Ana amaçlarımızda budur. Biz sahil yolu hedeflemiyoruz. Araçların geçişinin sağlanacağı yerler yapmaya çalışacağız yerine ve yollara göre ulaşım sağlanması çalışmaları sürdürmekteyiz. Bölgenin doğal yaşamını bozmadan 2 bin 600 km uzunluğunda yeşil yol hedeflenmiştir. Söz konusu yolun çalışmaları koruma kollama hassasiyetiyle sürmektedir. Doğanın tahribatını asla kabul etmiyoruz. Mevcut yolların tamiratı bizim amacımızdır. Kara yolları içinde olan yerlere bir yatırımımız yoktur. Zaten Kara Yolları bu konuda çalışmaktadır.
Plan hangi yılları kapsamakta?
Bu plan beş yıllıktır. 2013-2018 yılları arasındadır.
Geçen yıl 310 km uzunluğunda bir yol yapımı gerçekleştirdik. Ve bu projeyi beş yıla yaymış durumdayız. Tahribatı asgari sınırlara çekmekteyiz ve çevrenin korumasına bizzat özen göstermekteyiz. Varolan yolların tamiratı ve konforundan sorumluyuz, bunun dışında  herhangi bir tahribat olmaması asıl hedeftir.

Mastır planı için ekleyeceğiniz bir konu var mı?
Bölgemizde kırk noktada turizm merkezleri vardır ve yatırımlarda bu yöndedir.
Bu bölgelerimizde çevre imar planlarını çıkarma çalışmalarını başlattık. olmayan bölgelerimizde çevre imar planları çıkartılmaktadır. Yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yüzde elli destek bizdeki diyoruz bu bölge için büyük bir adım olacaktır. Bu yatırımları planlar çerçevesinde yüzde elli destek sağlamayı hedefliyoruz. Sosyal alanlar kayak merkezleri yürüyüş alanları oluşturulduğunda her türlü bölgeye katkı sağlayacaktır. projede 8 günde bölgenin gezmesini ve görmesini sunmayı hedefliyoruz.
Projelerin ödenekleri nelerdir ?
 Bu konuda yeşil yol ve turizm mastır planı içinde bakanlığımız çok ciddi bir hassasiyet göstermektedir. Karadeniz sahil yolu, yeşil yola paralel değildir.Yapılması planlanan yeşil yol hiçbir şekilde Karadeniz sahil yolunun natifi değildir. Ek gayesi vardır, o da turizm koruma kollama dengesine sahip çıkılarak düşülmüştür. Her ile 5 milyon TL aktarımı gerçekleştirdik. Toplamda 40 milyon TL bütçesi sağlandı ve yetkili merciilerle bu bütçe protokolü gerçekleştirilmişir. Bölgeye 47 milyon TL aktarımı gerçekleştirdik ve her ile dağılımı sağlanmıştır. Geçen sene yol yapımında  310 km’ye ulaştık, bu sene de 600 km yol hedefledik ve 500 km gerçekleştirmeyi hedef etmekteyiz
DOKAP içinde çay ve fındık alanında yeni çalışma var mı ?
Elbette. DOKAP bölgenin kalkınmasına katkı sağlayan ürünlerin üretimini sağlarken çay ve fındık göz ardı edilemez.
Çay Doğu Karadeniz başta olmak üzere olmazsa olmazdır ki Rize’miz de ikili tarım arazilerinde 95 i tarım çay alanıdır 76 bin hektar arazide çay tarımı yapılmaktadır. 1 milyona yakın da üreticimiz vardır.
Çay ile çalışmalar göz ardı edilmemektedir bunun yanında fındık önemli ürünlerimiz arasındadır. 513 bin hektar alanda fındık üretimi alanı vardır. DOKAP bunun için olayın üst kotlardan bir iki şeyi önemli tutmaktadır .

Çay üretiminin verimliliği nedir? 
Bu alanda çalışmalarımız sürmekte ve teknik verilere dayandırılmaktadır. Ekonomik ömrünü yitiren çaylıklarımız vardır bunun içinde çaylık arazilerimizin yenilenmesi projesi mevcuttur ve tamamlanan bir projedir.Bu projenin ise son aşaması uygulama aşamasıdır. Çaylıklarımızı 20-25 yıla yayarak projenin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.Organik havzalar içinde hem çayımızın hem de fındığımızın üretimini artırmak için eylem planlarımızı sürdürmekteyiz. Bu alanda katma değerleri yüksek olan ürünlere eğilim sağlanmıştır.


 

Parlametre
Serbest Kürsü

Anket

Türkiye'nin Dış Politikasını Olumlu Seyirde Güçlendirecek Ana Unsur Nedir ?
Yankı Dostluk Platformu
  • Facebook'ta Yankı Dergisi
  • Twitter'da Yankı Dergisi
  • Youtube'ta Yankı Dergisi