ESER TÜRKİSTANLI SAKAESER TÜRKİSTANLI SAKA


KANAYAN YARA DOĞU TÜRKİSTAN

Orta Asya’nın tam bağrına köklerini salmış, öz be öz bir Türk vatanıdır Doğu Türkistan. Nüfusunun çoğunluğu Uygur olan ve yüzyıllardır baskı, zulüm, işkence ve ölümlerle yok edilmeye çalışılan bir halk.
1884 yılında, Çinliler tarafından ilhak edilerek Sincan( yeni kazanılmış toprak) Uygur Özerk Bölge adı verilen Doğu Türkistan topraklarında, Uygur halkı tarafından tekrar bağımsızlık mücadelesi verilerek, 12 Kasım 1933 ve 1944 yıllarında iki Doğu Türkistan Cumhuriyeti daha kurulsa da, özgürlükleri çok uzun sürmedi. 20 Aralık 1949 yılında SSCB’nin yardımıyla kanlı bir baskınla Çin tarafından işgal edildi.
Uygur halkı kültürlerini ve dini inançlarını devam ettirmek için çabalasa da, son yıllarda artık dayanılmaz baskılara maruz kalıyorlar. 2017 yılında ortaya çıkarılan “ toplama kampları” işin artık boyutlarının insanlık dışı hale geldiğinin göstergesi oldu. 2020 yılında Newyork Times’da çıkan bilgilere göre; tel örgülerle kapalı olan ve toplamda  380 adet tecrit kamplarına alınan nice kadın, erkek ve çocuklar hakkında bilgi alınamazken, İlham Tohti gibi nice Uygur aydınları da hapishanelerde işkence görüyor, çürütülüyor, ölüme mahkum ediliyor.

1 Eylül 2022 yılında Birleşmiş Milletler (BM) raporunda Çin'i, ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıklara karşı "ciddi insan hakkı ihlallerinde" bulunmakla suçladı. Çin ise rapordaki iddiaları "saçmalık" olarak nitelendirerek reddetti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin raporu, Uygur Türkleri ve diğer azınlıkların karşılaştığı insan hakkı ihlali iddialarını ele aldı. Raporu hazırlayan araştırmacılar, "insanlığa karşı suç" düzeyine varabilecek işkence vakaları için güvenilir kanıtlar bulunduğunu ifade ediyor.

Birleşmiş Milletler Üçüncü Komitesinin 18 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği oturumda, BM üyesi 51 ülke, Çin’in Doğu Türkistan’daki soykırım politikalarını ve insan hakları ihlallerini ortak bir mektup ile kınadı.

Birleşik Krallık BM Büyükelçisi James Kariuki tarafından hazırlanarak BM Üçüncü Komitesinde sunulan ortak mektuba aralarında tek bir Müslüman ülke olan Arnavutluk dahil, çoğunluğu müslüman olmayan 51 ülke imza attı.  Tüm bu tepkilere rağmen Çin hükümeti, bölgeye gözlemci olarak gelmek isteyen STK temsilcilerine de müsaade vermiyor.

Diasporada mücadele veren Uygur aktivistler ise büyük bedeller ödeyerek Doğu Türkistan’da  yaşananları Dünyaya duyurmaya çalışıyor.
 
NEREDE İNSAN HAKLARI, NEREDE TÜRK VE MÜSLÜMAN ÜLKELER DEMEK HAKKIMIZ DEĞİL Mİ?
 

22.12.2023

Parlametre
Serbest Kürsü

Anket

Türkiye'nin Dış Politikasını Olumlu Seyirde Güçlendirecek Ana Unsur Nedir ?
Yankı Dostluk Platformu
  • Facebook'ta Yankı Dergisi
  • Twitter'da Yankı Dergisi
  • Youtube'ta Yankı Dergisi