Yankı'nın Son Sayısı >PROF.DR. ERKAN İBİŞ: DAHA YÜKSEK HEDEFLERE

Ankara Üniverstesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İBİŞ

DAHA YÜKSEK HEDEFLERE...


Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş, 2012’de başladığı rektörlük görevinde 2014 yılı sonuna kadar yaptığı çalışmalarla Üniversite’nin bir çok alanda gelişme kaydetmesini sağladı. İbiş, Üniversite’nin sorunlarına da el attıklarını ve üniversitelerin, hükümetlerin, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve halkın el ele vermesi, ortak çözümler üretmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.


Üniversitemizin gelişimini sürdürerek daha ileriye taşınması, uluslar arası platformlarda isminin daha fazla duyulması, sosyal sorumluluk projeleri ile topluma katkı sağlanılması ve her şeyden önce çağdaş, özgür ve eleştirel düşünebilen, donanımlı, vatanını ve milletini seven öğrenciler yetiştirmek ve bundan daha yüksek hedeflere ulaşmak için çalışıyoruz.
Bunu başarabilmek için önce Üniversitemizde aidiyet duygusunu geliştirmek ve güçlü bir Ankara Üniversitelilik kimliğini kazandırmayı hedefledik. İnsanlar tek başlarına kaldıklarında kendilerini güçsüz, umutsuz ve çaresiz hissedebilirler. Oysa umut, birliktelik, sahiplenmek ya da sahiplenilmek, yaşama sıkı sıkıya tutunabilmenin önkoşuludur. Bu bağlamda yapılan çalışmalarla gayemize adım adım ilerliyoruz. 
Kurumsal, sosyal ve çevresel sorumluluk; toplumun yaşam niteliğini yükseltmek için, kendi çalışanları ve onların aileleri, yerel halk ve toplumla birlikte sürdürülebilir bir dünya için çaba göstermektir. Gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz yaşanabilir bir dünya için, üniversitelerin, hükümetlerin, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve halkın el ele vermesi, ortak çözümler üretmesi zorunludur. Bu bağlamda yaptığımız toplantılarla çok sayıda sosyal sorumluluk projesi üretilerek, gerek çevreye, gerekse de topluma katkı sağlanmaya çalıştık.

Çözüm Yolları Arandı
Üniversiteyi öğretim üyeleri yönetmekle birlikte yönetimlerin başarısı akademik ve idari personelin hep birlikte, takım anlayışı içinde çalışmalarıyla gerçekleşebilir.
Bu anlayıştan hareketle; akademik, idari personel ve öğrencilerimizle toplantılar yaparak tüm paydaşlarımızın sorunları dinlendi. Toplantılarda ortaya konulan sorunlar için çözüm yolları araştırılmaya çalışıldı.

Akademisyenlere Destek Olduk
Bilimsel yayın özendirme için ek bazı koşullarla daha fazla teşvik verilmesi, fazla yayını veya atıfı olan öğretim elemanlarının yılda birden fazla ödüllendirilebilmelerinin yolu açıldı. Bu kapsamdaki desteklemeden son iki yıl içerisinde toplam 648 akademisyen yararlandı.

Telif ve Yayınlara Destek
Uzun yıllardır çözümsüz olarak görülen telif ödemelerinin ödenememesi sorunu, kararlı
yaklaşım ve çalışmayla çözüldü. Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nca basımı kararlaştırılan kitapların yazarlarına telif ücreti ödeme uygulamasını başlattık. Böylece, meslektaşlarımızın emeklerinin karşılıksız bırakılmaması sağlandı.

Özlük Hakkı Girişimleri
Öğretim elemanlarının özlük haklarında yaşadıkları mağduriyet konusunda; Cumhurbaşkanı ve Başbakan dahil 22 üst düzey ziyaret gerçekleştirdik. Yıllar içerisinde yaşanan özlük hakkı kaybı, ayrıntılı olarak anlatıldı. Akademik motivasyon ve daha fazla bilimsel üretim için mağduriyetin giderilmesi ve AR-GE bütçesinin artması gerektiği aktarıldı.

Ankara İş Dünyası Platformu
Üniversite bünyesinde yürütülen çalışmaların ve elde edilen ürünlerin, ilgili sektörlerle paylaşılması amacıyla birçok ziyaret, toplantı ve etkinlik gerçekleştirildi. Bu çalışmaların bir parçası olarak Ankara Üniversitesi ile Ankaralı sanayici ve iş adamlarını bir araya getiren “Ankara İş Dünyası Platformu” kuruldu.  Platform, tarım ve akredite laboratuvarlar  konusunda üniversite sanayi işbirliğini somutlaştırmak için proje çalışmaları yapıyor.

Proje Desteklerinde Büyük Artış
Üniversitemiz öğretim elemanlarının yürüttüğü proje sayılarında büyük artış kaydedildi. Üniversitemizde 2011 yılında 105, 2013’te 273 yeni proje başladı.  Yine 2011 yılında sekiz, 2013 yılında 12 AB projesi başladı.

Proje Sayısını Arttırmak İçin Yürütülen Çalışmalar
TÜBİTAK 1000 projemiz kabul edildi. Tüm Türkiye’den sadece sekiz üniversiteye verilen proje 1 Eylül 2014’te başladı. Öğretim üyelerinin daha fazla proje yapmaya özendirilmesinin amaçlandığı çalışma için çok sayıda etkinlik planlandı. Fakültelerde Proje Yazma eğitimleri verildi. Projeler on-line olarak alınmaya başlandı. Bütün proje destekleri ve çağrılar web sayfasında duyuruldu, öğretim elemanlarının e-posta adreslerine bildirildi.

Sanal Merkez Laboratuvar Kuruldu
Üniversitemizde mükerrer cihaz alımlarının önüne geçilebilmesi ve mevcut araştırma altyapısından tüm paydaşların etkin bir biçimde yararlanması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda hayata geçirilen ve http://www.ankara.edu.tr/merkez-laboratuar/ adresinde yayınlanmakta olan sanal merkezi laboratuar uygulaması başlatıldı.

Göz Hastalıklarında Avrupa Okulu Olduk
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ve Vehbi Koç Göz Hastanesi, göz hastalıkları uzmanlarının mezuniyet sonrası klinik/cerrahi eğitimlerini geliştirmek üzere kurulan ve merkezi İsviçre’de bulunan “European School for Advanced Studies in Ophthalmology - ESASO Okulu” tarafından eğitim müfredatına dahil edildi. Böylesine önemli uluslararası etkinlik için Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tam destek verdi. Prof. Dr. Emin Özmert ve Prof. Dr. Figen
Şermet yönetiminde gerçekleştirilen bu etkinlik kapsamında ilk olarak 2012 yılında çok sayıda ülkeden göz doktorlarına eğitim verildi. 2013 ve 2014 yıllarında da yine yabancı doktorlara vitrektomi ameliyatı ve retina simülatörleri, üç boyutlu canlı cerrahi yayınları eğitimi verildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları
Uygulamaya konulan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Üniversitemizde sistemin kurulması çalışmaları başlatıldı. Risk analizleri ve acil durum planları hazırlandı. İş sağlığı ve güvenliği konusunda, tehlikeli işlerde çalışan personele hizmetiçi eğitim verildi. İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturularak, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları görevlendirildi. ANKÜSEM, iş sağlığı ve güvenliği konularında yetkili eğitici kurum belgesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan aldı.

Türkiye Üniversitelerinde Bir İlk Olan 7/24 Çağrı Merkezi Kuruldu
Gerek paydaşlarına, gerekse herkese kesintisiz cevap veren, ses veren bir üniversite olmanın,  aydaşların ‘yalnız değiliz’ duygusunu güçlendiren bir adım daha atılmış oldu. Ankara Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personelinin yanı sıra, üniversite dışından arayanlara da bilgi veren Çağrı Merkezi, Rektörlük binası içinde kurulan sistemle Nisan 2013’ten itibaren hizmet vermeye başladı. 444 5 946 numaralı ücretsiz hattı arayanlara gece gündüz aralıksız hizmet veriliyor.

Lisansüstü Tezlere Destek
Lisansüstü tez proje destekleri  luşturuldu. Yüksek Lisans tezi için 20 bin TL ve Doktora için 30 bin TL destek verilmeye başlandı. Hızlı destek projelerinin hem kapsamı hem de ölçütleri düzenlendi. Böylece araştırmalarda karşılaşılan acil kaynak gereksinimi karşılanmaya başlandı.

Proje Yağmuru
Üniversitemiz öğretim elemanları yalnızca TÜBİTAK’tan değil, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Kalkınma Ajansı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve TİKA ile yabancı kuruluşlardan aldıkları desteklerle çok sayıda proje gerçekleştiriyorlar.

TEKNOKENT Gelişiyor
Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkemizde yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgemizi, ülkemizin en etkin ve verimli çalışan teknoparklarından biri haline getirmek öncelikli hedeflerimiz arasında bulunuyor. Üniversitemizin Teknoparktaki hissesi son bir yılda yüzde 88’e çıkarıldı ve kapalı alanın tamamına yakını doldu. Proje sayısı yüzde 40 arttırıldı. Ağustos 2012 tarihine kadar Teknoparkta yürütülen proje sayısı 142 iken, Ağustos 2013’te proje sayısı 232’ye ulaştı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan elde edilen hibe fi nansman ile ek bina bitirildi. Teknopark’ta yer alan mevcut kapalı alan 4 bin m2 iken yapımı biten yeni bina ile toplam kapalı alan 14.300 m2’ye ulaştı.

Uluslararası Projelerimiz
Üniversitemizin çeşitli fakülte,
enstitü ve merkezleri tarafından 38 uluslararası proje yönetiliyor. Tıp Fakültesi yedi, Eğitim Bilimleri Fakültesi altı, DTCF dört ve Ziraat Fakültesi üç proje yürütüyor. Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Su Yönetimi Enstitüsü ve İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İKDAM) ikişer projeye; Veteriner Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, TÖMER, Çocuk Bilim Merkezi, ATAUM, Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü ve SKS de birer projeye imza attı.

Parlametre
Serbest Kürsü

Anket

Türkiye'nin Dış Politikasını Olumlu Seyirde Güçlendirecek Ana Unsur Nedir ?
Yankı Dostluk Platformu
  • Facebook'ta Yankı Dergisi
  • Twitter'da Yankı Dergisi
  • Youtube'ta Yankı Dergisi