Prof. Dr. ABİDİN KUMBASAR      akumbasar@hotmail.comProf. Dr. ABİDİN KUMBASAR akumbasar@hotmail.com


SEÇENLER ve SEÇİLENLER

Ülkemiz sorunlarının giderek çözümsüz hale gelmesi nedeniyle son günlerde bir erken seçimle yönetimin uygulamalarının ulusça değerlendirilmesi olasılığı tartışılmaktadır. Bu nedenle seçimlerin taşıyacağı anlamı irdelemek gerekir.

Seçmek eylemini, benzerler arasından en uygun olanını belirlemek olarak tanımlayabiliriz. Seçim işleminin sağlıklı olabilmesi için de seçenlerin, seçilecekler konusunda bilgiye ve eleştirel "özgür akıl"a sahip olmaları gereklidir. Yeterince bilinci ve özgür düşünme yeteneği olmayan seçmenler, büyük olasılıkla yanlış seçimler yaparlar.

Büyük çoğunluğu seçimlerin önemininin bilincinde olmadan seçim sandıklarına koşturulan toplumumuz, acaba özgür akılla eleştirerek seçim yapabilecek düzeyde mi? Elli yılı aşkın süredir "uyanış ve aydınlanma"sı özel olarak engellenen halk kitleleri doğru seçim yapabilirler mi? Gene aynı süredir eğitimleri yozlaştırılarak, bilimden çok, inancı temel olarak alan yönde yetiştirilen kuşaklar kimleri seçerler? Olan her şeyi yazgı olarak kabullenen, Doğa olaylarını eleştirmekten kaçınarak kendisine aktarılanları mutlak gerçeklermiş gibi algılayanlardan neyin seçimi beklenebilir?

"Özgür aklın, Doğa’yı eleştirerek yorumlaması " diye tanımlayabileceğimiz felsefenin, okullarda program dışı bırakıldığı bir eğitimle ne düzeyde seçmenler yetiştirilir?

Ülkemizin en değerli şairlerini, yazarlarını; başka sanat dallarında en üst düzeye varan değerlerini, bilim adamlarını yıllar yılı "komünist" damgasıyla karalayarak vatan haini ilan eden bir sistem, kimden kimlerin seçilmesini bekleyebilir?

Değer yargılarının altüst edildiği, haksızlığın olağan sayıldığı ve bu yüzden bireylerin ezilmemek için haklı olmaktansa güçlü olmayı arzuladığı bir ülkede seçimlerden sağlıklı bir sonuç beklenebilir mi?

Gerçekleri görenlerin uyarılarının göz ardı edildiği ya da susturulduğu ülkemizde, aldatıcı, göz boyayıcı, korkutucu yayınların karanlığa ittiği halk kitlelerinin oylarını hangi yönde kullanabilecekleri önceden belli değil mi? Elbette bu dünyayı "sınanma yeri" bilip asıl yaşantının öbür dünyada olduğunu söyleyenler bilinçsiz kitlelerin seçenekleri olurlar.

Yıllardır bilimsellikten ve gerçeklerden uzaklaştırılan halk kitlelerinin, sahte din satıcılarının yerine, inanç sömürüsünü daha ustaca yapanları seçmesinde şaşılacak ne olabilir? Yıllardır siyasal partilerde genel başkanların kapris ve diktasını sürdüren seçim kanunlarını uygulayanlar, parası olmayanların saf dışı edildiği, aydınların uzak durmaya zorlandığı siyasetin uygulayıcıları, yurtseverlerden ne yüzle oy isteyebilirler?

Defalarca ordu ve yurtsever aydınların karanlık gidişi gözler önüne sermesiyle yönetime gelip, savsaklayıcı bir kaç yasa çıkarmak dışında hiç bir şeyi değiştirmeyenlerin çıkar ortaklarıyla birlikte tasfiye olunca yakınmaya yüzleri olabilir mi?

Elli yılı aşkın süredir ülkemizde inanç sömürüsü yapan siyasal partiler, tarikat ve şeyhlerin güdümünde politika yaparak duygu sömürüsüne alet olmakta, sosyal demokrat geçinenler bile şeyhlerin, gerçekliği kuşkulu öğütlerini baş tacı etmekte, "Laiklik ve Devrimciliği içeren parti simgesini kara çarşafa iliştirebilmektedirler.

Kendi özel geçmişlerindeki haksız kazanç edinme, yüz kızartıcı suç işleme, yolsuzluğa bulaşma suçlamalarından yargı önünde aklanma yürekliliğini gösteremeyenlerin aday olabilip yönetimde en sorumlu görevlere gelebildiği toplumsal ve yasal koşullarda seçimler ne anlam taşıyabilir?

Geçmiş dönemlerde gözlemlediğimiz gibi yasama görevini gereği gibi yerine getirmeyip, siyasal konumunu kişisel ve yandaşlarının çıkarı için kullanabilen, sahte ilkokul diploması ile seçilen, vatan görevinden sahte belgelerle kaçan, özel yaşantılarında hiç bir zaman uymadıkları inanç kurallarını kitleler karşısında uyguluyormuş gibi görünerek aldatıcı davranışlara yönelebilen çıkarcılara oy veren seçmenler var oldukça, yapılan seçimler yolsuzluklar ve yozlaşmanın seçme özürlü halk kitlelerine onaylatılmasından başka neyi ifade eder, seçilenlerden ne beklenir?01.12.2009

Parlametre
Serbest Kürsü

Anket

Türkiye'nin Dış Politikasını Olumlu Seyirde Güçlendirecek Ana Unsur Nedir ?
Yankı Dostluk Platformu
  • Facebook'ta Yankı Dergisi
  • Twitter'da Yankı Dergisi
  • Youtube'ta Yankı Dergisi