PROF.DR. HAYDAR ÇAKMAK        hycakmak@gmail.comPROF.DR. HAYDAR ÇAKMAK hycakmak@gmail.com


TÜRKİYE AVRUPALI MI?

Türkiye Avrupalımı sorusuna coğrafi olarak yanıt verirsek, Türkiye Avrupalıdır, zira coğrafi sınırların belirlenmesi normal şartlar altında bilimsel kriterlere göre çizilir. Bu kriterler a- Bitki Örtüsü b- Hayvan Cinsleri c- İklim, bu ölçüleri dikkate aldığınızda Türkiye’nin sahip olduğu toprakların Avrupa kıtasının doğal bir uzantısı olduğunu bilimsel olarak görürsünüz, Türkiye de ki bitki örtüsü Avrupa ile aynıdır bir başka ifadeyle Avrupa da mevcut bitkilerin tamamı Türkiye de bulunmaktadır. Avrupa da ki hayvan cinslerinin tamamı da Türkiye de bulunmaktadır. İklim Kuzey Avrupa dan yer yer farklılık gösterse de Avrupa’nın Akdeniz ülkeleriyle aynı özellik taşımaktadır, dolaysıyla bilimsel olarak Türk topraklarının Avrupa’nın doğal bir parçası olduğunu yadsımak mümkün değildir.

Türkiye politik olarak Avrupalımıdır? Bu soruya Sarkozy dahil herkes evet diyor. Türkler 14. YY’dan bu tarafa Fiili olarak Avrupa kıtasındadır. Pozitif veya negatif olarak Avrupa politikasının içinde olmuştur. Hatta 19.YY’a kadar Avrupa politikasının belirleyenleri arasında bulunmuştur. 1923’ten bu tarafa, özellikle de ikinci Dünya savaşından sonra Avrupa’nın güvenliğinden politikasına, ekonomisinden sporuna kadar iç içe yaşamıştır. Avrupa Konseyi, NATO, OECD başta olmak üzere Avrupalı örgütlerin tamamına yakının üyesidir. 1959 başladığı Avrupa Birliği macerası da halen kör ve topal da olsa devam etmektedir.

Türkiye Kültürel olarak Avrupalımıdır. “Avrupa kültürü” denen kavram Hıristiyanlıkla anlatılıyorsa gayet tabii ki Türkler Avrupalı değildir, yok eğer kitaplarda yazdıkları ve uluslar arası kamu oyunda söyledikleri gibi bir değerler toplamı ise, yani Demokrasi, İnsan Hakları, Serbest Piyasa Ekonomisi, Hukukun Üstünlüğü, Özgürlükler, Eşit ve Adil Gelir Dağılımı, Barış ve Azınlıkların Haklarına Saygı gibi benzer değerler bütünüyse Türkler Avrupa Kültürünün bir parçasıdır.

Avrupalılar tek tek değil, birlikte oturup Türklerle ilgili kesin bir karar vermeliler bu kesin karar pozitif veya negatif fark etmez zira hiçbir karar dünyanın sonunu getirmeyecektir. İsviçre ve Japonya Avrupa Birliğinin üyesi değiller ama Avrupa Birliğinin övündüğü ve ayrıcalıklı olduğunu düşündüğü değerlere bu iki ülke de sahip ve uluslar arası camianın onurlu üyesi olarak yaşamaktadırlar. Türkiye’ye karşı uygulanan  kırıcı ve adil olmayan politikalar artık bıktırdı. Shröder ve Chiracque evet derken Merkel ve Sarkozy hayır diyebiliyor. Hangisi haklı ve hangisi daha samimi seçemiyoruz. Gelecekler nasıl davranacaklar emin olamıyoruz. Shröder döneminde Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği Almanya’nın ulusal çıkarlarına uygun oluyor ama ne hikmetse Merkel Döneminde Türkiye’nin AB üyeliği Almanya’nın ulusal çıkarlarına zarar veriyor.

Birkaç yıl içinde Türkiye’nin daha doğusunda bulunan Ermenistan ve Gürcistan AB ve NATO’ya üyelik için başvuru yapacaklardır. Türkiye’nin coğrafyasını Asya da diye AB üyeliğine karşı çıkan Avrupalı dindar politikacılar, iki doğulu Hıristiyan ülkenin AB’e üyelik başvurusundan sonra artık Türkler Müslüman dır dolaysıyla AB’e üye olamazlar düşüncesini açık bir şekilde ifade etmeleri beklenir zira artık coğrafi bahane kalmayacaktır. Aslında daha öncede sorduğumuz gibi Türkiye de Türkler değil de Romalılar veya Grekler otursaydı bu topraklar Avrupalı sayılmayacak mıydı?15.02.2008

Parlametre
Serbest Kürsü

Anket

Türkiye'nin Dış Politikasını Olumlu Seyirde Güçlendirecek Ana Unsur Nedir ?
Yankı Dostluk Platformu
  • Facebook'ta Yankı Dergisi
  • Twitter'da Yankı Dergisi
  • Youtube'ta Yankı Dergisi