Yankı'nın Son Sayısı >TÜMGENERAL SADIK PİYADE

Türk Silahlı Kuvvetlerini  Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü
Tümg. Sadık PİYADE

TÜRKİYE'NİN ÖNCÜ GÜCÜ

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızı kısaca tanıtabilir misiniz?
Vakfımızın kuruluş tarihini incelediğimizde, aynı kurtuluş mücadelemizde olduğu gibi, Türk Milletinin milli birlik ve beraberlik duygusu ile neleri başarabildiğine bir kez daha tanık oluyoruz. Ülkemizin 1964 yılında yaşadığı Kıbrıs bunalımı, savunma gereksinimlerinin karşılanması konusunda müttefik bile olsa yurt dışına bağımlı olunmasının doğurduğu sorunlar, savunma gereksinimlerinin yerli imkânlarla karşılanmasının önemini ortaya koymuştur. Bunun neticesinde 1965 yılında “kendi gemini kendin yap” mottosuyla ilk olarak “Türk Donanma Cemiyeti” kurulmuştur. Benzer şekilde 1970 yılında Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, 1972 yılında Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve son olarak da 1974 yılında Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kurulmuştur.
Yüce Milletimizin bağışları ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin savunma sistem ve ürünlerinin modern teknolojiye dayalı olarak geliştirilmesi amacıyla kurulan söz konusu Vakıfların 3388 Sayılı Kanun ile 26 Eylül 1987 tarihinde birleştirilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) kurulmuştur. Vakfın Mütevelli Heyeti; Cumhurbaşkanı başkanlığında, Cumhurbaşkanı’nın görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı’ndan oluşmaktadır.  
Vakfımızın Kuruluş Amacı;
“Milli harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması ve harp silah araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere milletimizin maddi ve manevi desteğini sağlamak” olarak belirlenmiştir.  
Öncelikle TSKGV olarak bugün, hiçbir karşılık beklemeden Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesine destek veren tüm bağışçılarımızla ve yaklaşık 20.000 kişi Vakıf şirketleri çalışanımızla büyük bir aileyi temsil etmekten gurur duyduğumuzu belirtmek isterim.  

Büyük sermayedarı konumunda olduğunuz şirketleriniz ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

MİLLİ VE ÖZGÜN SİSTEMLER
Vakıf bugün itibariyle savunma ve havacılık sanayinde kendi faaliyet alanlarında öncü konumda olan Vakıf Bağlı Ortaklıklarında(VBO); 
ASELSAN’da 74,2 (1975),
TUSAŞ’da 54,5 (1984) ve
ROKETSAN’da 55,3 (1988).  
HAVELSAN’da 99,5 (1982),
İŞBİR’de 99,9 (1977),
ASPİLSAN’da 98 (1981) oranında hisse sahibi ve ana sermayedar konumundadır.
Vakıf Bağlı Ortaklıkları tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin silah ve sistemlerinin yenilenmesi veya modernizasyonu açısından ihtiyaç duyduğu kritik yerli, milli ve özgün sistemlerin ileri teknolojilerle temin edilmesi hedeflenmiştir.
ASELSAN A.Ş.: 1975 yılında TSK’nın haberleşme cihaz ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuştur. TSKGV’nin 74,2 hissesine sahip olduğu ASELSAN, özgün ürünleri ile dünyada bir elektronik devi haline gelmiştir. Faaliyetlerini Ankara’da sürdürmektedir. Şirket, Türkiye’de Askeri ve Sivil Haberleşme Sistemleri, Aviyonik Sistemler, Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleri, Radar Sistemleri, Hava Savunma Silah Sistemleri, Entegre Silah Sistemleri, Komuta-Kontrol-Haberleşme-Bilgisayar-İstihbarat Sistemleri, Seyrüsefer ve Güdüm Sistemleri, Anayurt Güvenliği Sistemleri, Siber Güvenlik, Mikro elektronik, Trafik Sistemleri, Deniz Sistemleri, Elektro-Optik Sistem ve Ürünlerin tasarımı, geliştirilmesi ve imalatı, sistem entegrasyonu, modernizasyonu ile satış sonrası hizmetleri alanlarında teknoloji merkezi konumundadır.
TUSAŞ A.Ş.:  1984 yılında kurulmuştur. Şirket, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından uydu sistemleri ve insansız hava araçlarına kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye’nin teknoloji merkezi konumundadır. TSKGV, Ankara’da bulunan şirketin 54,5 hissesine sahiptir.  
 ROKETSAN A.Ş.: 1988 yılında kurulan ve Ankara’da bulunan şirket, roket, füze, hava savunma füze sistemleri, karadan karaya çok namlulu topçu roket sistemleri, hassas güdümlü mühimmat, uydu fırlatma ve itki sistemleri tasarım ve üreticisidir. Ayrıca Balistik Koruma Merkezindeki imalat ve Ar-Ge faaliyetleri ile yerli sanayi içinde öncü konumdadır. TSKGV, şirkette  55,33 paya sahiptir. 
 HAVELSAN A.Ş.: 1982 yılında kurulan ve Ankara’da bulunan şirkette TSKGV 99,5 payla hissedardır. Şirket, yurtiçinde ve yurtdışında askeri kamu, özel sektör müşterileri için görev ve emniyet açılarından kritik sistemler geliştirmekte ve çözümler sunmakta, katma değerli, dünya çapında Komuta, Kontrol, Bilgisayar, Haberleşme, İstihbarat, Keşif, Gözetleme (C4ISR) Sistemleri, Hava ve Savunma Sistemleri, Deniz Savaş Yönetim Sistemleri, Simülatör ve Eğitim Sistemleri,  Hava Komuta Kontrol ve Yönetim Bilgi Sistemleri, Siber Güvenlik Sistemleri, Enerji Yönetim Sistemleri geliştirmekte, İşletme ve Bakım-Onarım Hizmetleri vermektedir.      
İŞBİR A.Ş: 1977 yılında Balıkesir’de kurulan şirket, natör, jeneratör, konvertör, elektrojen grupları, elektrik panoları tasarımı ve geliştirilmesi, üretimi, test ve kalifikasyonu faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirkette TSKGV 99,9 payla hissedardır.
ASPİLSAN A.Ş.: Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri pil     ihtiyacını karşılamak üzere 1981 yılında Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde Kayseri’li vatandaşların yaptıkları bağışlarla kurulmuştur. TSKGV, 98,3 payla şirkette hissedardır. ASPİLSAN, her türlü taşınabilir Nikel-Kadmiyum (Ni-Cd), Nikel-Metalhitrit (Ni-MH), Alkali, Lityum Batarya Bloğu, Nikel Kadmiyum Uçak Akü Hücresi ve Komple Uçak Aküsü, Endüstriyel Amaçlı Pil Blokları, Batarya Şarj Cihazları, Laboratuvar Test ve Kontrol Sistemleri alanlarında faaliyet göstermektedir.

Ülkemizin savunma sanayi alanındaki hedefi nedir, Dünya savunma sanayinde ülkemiz hangi konumdadır?

AMACIMIZ DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK
Yerli, milli ve özgün ürünler geliştirilmesi ve bunların seri üretime dönüştürülerek milli savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla teknoloji olgunluk seviyelerinin yükseltilmesi,  ihraç lisansına tabi kritik alt malzemelerin milli imkânlarla geliştirilmesi, geleceğe yönelik insan kaynağının geliştirilmesi önem verilen konuların başında gelmektedir.
Kritik sistemlerin milli olarak tedarik edilmesine yönelik Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerine önem verilmesinin, ülkemizin geleceğinin güvence altına alınmasında önemli bir kuvvet çarpanı olduğu değerlendirilmektedir.
Savunma sanayi alanında tasarım ve üretim kabiliyeti olan yurt içi ekosistem oluşturma çabalarının yanı sıra T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından belirlenen faaliyet alanlarında Vakıf Bağlı Ortaklıklarınca yeni şirketler kurma veya mevcut şirketlere ortak olma suretiyle ülke savunmasının geliştirilmesi için gerekli yüksek teknolojiye sahip yerli, milli ve özgün sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi hedeflenmektedir. Türkiye’nin ihraç ürünlerinin değeri 2018 yılında 1 kilogram 1,32 Dolar iken bu rakam savunma sanayi ürünlerinde 46,59 Dolar olarak kaydedilmiştir.        
Şirketlerimizce gerek ihtiyaç duyulan kritik teknolojilerde, kendi özkaynakları ile başlatılan birçok Ar-Ge projesi ile yerli, milli ve özgün sistem, ürün ve platformların geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.  Dünyadaki en büyük 100 savunma sanayi şirketini satış rakamlarına göre sıralayan ve bu alanda en prestijli yayın organlarından biri olarak kabul edilen Defense News’in 2018 yılı sıralamasında ASELSAN 52’nci, TUSAŞ 69’uncu sırada yer alma başarısını göstermiş,  ROKETSAN ise 89’uncu sırada yer almıştır. 

Vakfın odaklanacağı yatırımlar ve VBO’nun başlıca önemli çalışmalarına yönelik bilgi verebilir misiniz?

YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR
Balıkesir’de bulunan İŞBİR ve Kayseri’de bulunan ASPİLSAN’ın teknolojik yetkinliklerinin ve kapasitelerinin artırılması maksadıyla başlanan yatırım faaliyetleri devam etmektedir.
 ASPİLSAN’ın 2021 yılı içinde Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesinde tamamlamayı planladığı yeni yatırımıyla, yaklaşık 24.000 m2 alan üzerinde Türkiye’deki ilk Lityum İyon pil üretim tesisi ülkemize kazandırılacaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması başta olmak üzere, elektrikli araç bataryaları, uçak aküsü yeteneği ile sivil havacılık, batarya ihtiyacı bulunan elektrikli ev aletleri, kesintisiz güç kaynağı sistemleri, telekomünikasyon sistemleri ve robotik sistemler gibi sivil sektör ve ülkemiz açısından kritik önem arz eden enerji depolama sistemleri de bu yatırımın önemli kazanım hedefleri arasında olup, 2020 yılının ilk yarısında inşaata başlanması planlanmaktadır. 
 İŞBİR’in ise Türkiye’nin Ar-Ge ve yeniliğe dayalı ilk seri natör üreticisi haline getirilmesi ve natör dışında da ileri teknoloji ürünlerini geliştirebilecek kabiliyete ulaşması hedeflenmektedir. Başta rüzgâr enerjisi santralleri olmak üzere yenilenebilir enerji alanında ihtiyaç duyulan natörlerin geliştirilmesi ve üretilmesi, Türkiye’nin Ar-Ge ve yeniliğe dayalı ilk seri natör üreticisi haline gelmesi ve natör dışında da ileri teknoloji ürünlerini geliştirebilecek kabiliyete ulaşması hedefiyle, 25.680 m2 kapalı, 11.000 m2ık alan olmak üzere toplam 36.680 m² üzerinde inşaa edilecek bir tesis için yatırım süreci başlatılmıştır. Her iki yatırımın kaynağı da TSKGV tarafından sağlanmaktadır. 
Diğer taraftan,
VBO’nun devam eden projeleriyle ilgili olarak, Ülkemizin tek kalemde gerçekleştirilen en yüksek bedelli ihracat projesi olan Pakistan MİLGEM Projesinin sözleşmesi hayata geçirilerek dost ve müttefik ülkemiz Pakistan’a ihracatına yönelik ilk adım atılmıştır. Bu kapsamda Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) ile HAVELSAN arasında, bunun yanı sıra ASFAT ile ASELSAN arasında Savaş Sistemleri Alt Yüklenicilik Sözleşmeleri imzalanmıştır.
ASELSAN tarafından Deniz Elektronik Harp Süitinin geliştirildiği Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) TCG Anadolu’nun 2020 yılsonunda teslim edilmesi planlanmıştır.
TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından Türk Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve ASELSAN ve ROKETSAN’ın da üretiminde görev aldığı Türkiye’nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesinin, uçaktan test atışlarının tamamlanmasının ardından envantere alınmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 
TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından Türk Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve ASELSAN ve ROKETSAN’ın da üretiminde görev aldığı Türkiye’nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesinin, uçaktan test atışlarının tamamlanmasının ardından envantere girmesi planlanmaktadır

TSKGV Şirketlerinin ekonomiye katkısı hakkında bilgi verir misiniz?

ÜLKE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKI
Vakfımız, hisse sahibi olduğu şirketlerinin sağladığı istihdam, artan ihracatı, KOBİ’lere aktarılan iş payı ve katma değeri ile ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir. Vakıf Bağlı Ortaklıkları tarafından ana entegratör konumunun güçlendirilmesi, yurt içi alt yüklenicilerden azami ölçüde faydalanılarak ana faaliyet alanlarında iş ekosistemi oluşturulması ve teknolojinin tabana yayılması da odaklanılan önemli süreçlerden biridir.
Bu durumun önemine binaen şirketlerimizin ekosistemlerine dâhil olan alt yüklenici sayısı her geçen gün artmaktadır. Örneğin 2018 yılında Vakıf şirketlerinin 3.656 yurt içi, 1.881 yurt dışı alt yüklenicisi bulunmaktadır. Özellikle yurtiçinde dolaylı yolda istihdama da destek verilmektedir.
Hedef yurtdışı pazarların artırılarak bu pazarlara yönelik etkin iş geliştirilmesi için girişimlerde bulunulması, 2023 yılında Türkiye’nin 10,2 Milyar Dolar olarak hedeflenen ihracat hacmini yakalaması için Vakıf Şirketleri tarafından da gerekli pazarlama stratejileri ile yurtiçinde ve yurtdışında uzun vadeli işbirliği natiflerinin oluşturulmasına yönelik faaliyetlere odaklanılması için yönlendirici olunmaktadır.  
Geliştirilen sistemlerin belirlenen hedef pazarlara, etkin iş ve pazar geliştirme stratejilerinin yanı sıra özelleştirilmiş etkin organizasyon yapıları oluşturularak ihraç edilmesi de diğer üzerinde durulan bir husustur.    
Türkiye İhracat Meclisi’nin ihracat gelirlerine göre yaptığı şirket sıralamasında, 2018 yılında; TUSAŞ Türkiye’nin en büyük 25’nci, ASELSAN 108’inci ihracatçısıdır. Şirketlerimizin özgün ve kalitesi yüksek ürünlerinin ihracat kabiliyeti yüksektir.  

Tanıtıma yönelik yapılan faaliyetleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

TEK KURUŞ DAHİ HEBA EDİLMİYOR
Büyük Türk Milletinin teveccühü ile Vakfımızın kuruluşundan bugüne kadar yarattığı değerin ulusal savunma sanayine katkısının daha da artırılması ve Aziz Milletimizin bağışladığı tek kuruşun dahi heba edilmeden en iyi şekilde değerlendirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir.
Tüm GSM operatörlerinde geçerli olmak üzere 1987 telefon numarası ile SMS bağış uygulaması başlatılmıştır. Vakfın diğer önemli tanıtım ve halkla ilişkiler aracı olan Fahri Tanıtım Kurulları (FTK); Türkiye’nin 80 il, 819 ilçelerinde, Türk Milleti ile TSK arasında var olan gönül köprüsünü güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Türkiye çapında bir toplardamar gibi faaliyet gösteren FTK’lar; Valiler ve Kaymakamların Onursal Başkanlığında, bölgenin gönüllü ileri gelenlerinden oluşmaktadır.
TSK Güçlendirme Vakfı olarak bağış faaliyetlerini kolaylaştırmak ve masrafsız olarak bağış yapılmasını sağlamak üzere çalışma başlatılmış, bankaların bağış modüllerinde yer alınmış, bağış almak üzere çalışılan banka sayısı artırılmıştır. Tüm GSM operatörleri ile anlaşma sağlanmış, “BAĞIŞ Yaz 1987’ye Gönder Ordumuza Destek Ol” sloganı ile SMS bağış işlemleri başlatılmıştır.
Vakıf, çağın gereği olarak sosyal medyada da yer alarak takipçi sayısını her geçen gün artırmıştır. Son günlerde sosyal medyada başlatılan SMS bağış kampanyası ile iki gün boyunca Türkiye gündeminde en üst sıralara çıkılmıştır. Bu kampanya neticesinde sadece iki gün içinde 300.000’e yakın SMS bağışı alınmıştır. Vakfın gerçekleştirdiği tüm tanıtım faaliyetleri neticesinde bağışçı sayısı 100.000’in üzerine çıkmış, buna paralel olarak da bağış miktarında büyük oranda artış sağlanmıştır.
 Vakfa bağışta bulunan bağışçılarımız artık Vakıf ailesinden biri olarak kabul edilmekte ve sağlık sorunları ile de yakından ilgilenilmektedir. Vakıf ve VBO’ların tanıtımına yönelik tüm televizyon kanallarında yayınlanan Kamu Spotları, tanıtım filmleri ve Outdoor TV’ler, sosyal medyada instagram ve twitter hesapları; Vakfın aktif tanıtımı kapsamında kullanılmaktadır.
TSKGV, bağışçılarıyla var olan gönül köprüsünü güçlendirerek Vakfın nakit mevcuduyla beraber gayrimenkul sayısını da artırmaktadır. Böylelikle sahip olunan taşınmazların etkin bir şekilde yönetilmesi sayesinde elde edilen gelirleri büyütmeye, dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin projelerine aktarılacak fonu artırmaya yönelik gayretlerine devam etmektedir. 

 IDEF Fuarı hakkında bilgi verebilir misiniz?

İDEF DÜNYANIN EN İYİ DÖRT SAVUNMA SANAYİİ FUARINDAN BİRİ
Vakfın en önemli faaliyetlerinden biri de IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarını icra etmektir.  IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 1993 yılından itibaren iki yılda bir tekli yıllarda, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, TSKGV Genel Müdürlüğü yönetim ve sorumluluğunda düzenlenmektedir. IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarları, 1993-2019 yılları arasında 14 defa başarıyla icra edilmiştir. 
IDEF Fuarları kısa sürede savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayii alanlarında önemli bir uluslararası tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu olmuş, katılımcı firma ve heyet sayısı itibarıyla dünyanın en büyük dört savunma sanayii fuarından biri olmuştur.
IDEF 2019 Fuarına 71 ülke ve 3 uluslararası kuruluştan 151 heyete mensup 588 heyet üyesi ve 53 ülkeden 481’i yerli, 580’i yabancı, toplam 1.061 firma / firma temsilcisi katılmıştır. Türkiye’nin bir dünya markası haline gelen IDEF’ten elde edilen bu başarının artırılarak sürdürülmesi maksadıyla,  25-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek IDEF 2021 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı çalışmalarına devam edilmektedir.

Savunma Sanayii alanında kariyer yapmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ YETİŞTİRİYORUZ
VBO tarafından gelecekte ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının temin edilmesi için son dönemde kurulan eğitim organizasyonlarının etkinliğinin artırılması, kurulan eğitim akademileri aracılığıyla çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerinin sağlanmasına devam edilmekte olup, bu alanda kendini yetiştirmek isteyen gençlerimiz için önemli fırsatlar sunulmaktadır. ASELSAN tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan İşbirliği Protokolünü müteakip kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2019 yılında faaliyete başlamıştır. Anılan Lisede Savunma Mekanik ve Savunma Elektronik alanlarında eğitimler verilmesi planlanmıştır. TUSAŞ tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imzalanmış, işbirliği protokolü ile Kızılcahamam Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ismi TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiştir. Söz konusu lise sivil havacılıkta akreditasyon almak için başvuruyu yapmıştır. Anılan protokol ile Milli Muharip Uçak ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopterini hayata geçirecek teknisyenlerin yetiştirilmesi planlanmıştır. 

Savunma Sanayii konusunda Vakıf olarak vermek istediğiniz son mesaj nedir?

TÜRK MİLLETİ İLE GÖNÜL KÖPRÜSÜ
TSKGV, önümüzdeki yıllarda da Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk Milleti arasındaki gönül köprüsünü kuvvetlendirmeyi, Vakfın etkin yönetimini, eş zamanlı olarak Vakıf Bağlı Ortaklıklarının etkin gözetimi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunu icra ederek, Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme amacını yerine getirmeye devam edecektir.          
Vakıf, Bağlı Ortaklıkları ile ülke savunma sanayinin geliştirilmesinde ve yerli katkı payının artırılmasında etkin rol oynamaya, sağladığı direkt ve dolaylı istihdamın yanında Savunma Sanayii Destekleme Fonuna giderek artan miktarda kaynak aktarmaya, artan ihracat ve katma değer ile ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam edecektir. TSKGV olarak bizlere, derginizin bu sayısında yer ayırdığınız için teşekkürlerimizi sunarız.


Parlametre
Serbest Kürsü

Anket

Türkiye'nin Dış Politikasını Olumlu Seyirde Güçlendirecek Ana Unsur Nedir ?
Yankı Dostluk Platformu
  • Facebook'ta Yankı Dergisi
  • Twitter'da Yankı Dergisi
  • Youtube'ta Yankı Dergisi