Yankı'nın Son Sayısı >ALİ RIZA DİNİZ: ÇALIŞMAYA ÜRETMEYE DEVAM

Ülkemizin en büyük yatırımcı kurumu DSİ, hayata geçirdiği büyük projelerle Türkiye’nin hayati meselelerinde rol oynuyor. 
Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında önemli çalışmalara imza atan DSİ artık dünyaya örnek projeleriyle göğsümüzü kabartıyor.

DSİ’nin çalışmalarını ve hedeflerini Genel Müdür Vekili Ali Rıza Diniz’e sorduk. 
Diniz, su kaynaklarının etkin kullanımı ve verimliliğin artırılması konusunda çalışmalarını devam ettiğini ayrıca içme suyu konusunda Türkiye’nin 50 yıllık ihtiyacının büyük ölçüde çözüldüğünün altını çizdi.


Kısaca bizlere DSİ’yi anlatır mısınız?
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ); ülkemizdeki su kaynaklarının plânlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu en yetkili kuruluştur. Faaliyetlerini Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı olarak sürdürmekte olan DSİ, 1954 yılında teşkilâtlanarak faaliyetlerine başlamıştır. Nihaî hedefleri; sulu tarımı yaygınlaştırmak, hidroelektrik enerji üretmek, büyük şehirlere içme kullanma ve sanayi suyu temin etmek, taşkınlara karşı can ve mal emniyetini sağlamak olan Kurumumuz, bu hedeflere ulaşmak için; teknik, ekonomik aynı zamanda çevreyle uyumlu projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır. 
DSİ faaliyetleri 4 ana sektörde yoğunlaşmaktadır. Bunlar sulama, hidroelektrik enerji üretimi, içme ve kullanma suyu ile çevre sektörleridir. 

HES yatırımları ülke gündemini uzun yıllar meşgul etti ve ediyor da. Bizlere HES’lerden bahseder misiniz? Bu alanda hangi çalışmaları yaptınız?
2003 YILI HİDROELEKTRİK ENERJİDE MİLATTIR

Ülkemizin teorik hidroelektrik potansiyeli yıllık 433 milyar kilovatsaat olarak hesaplanmıştır. Ülkemizin teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilir hidroelektrik potansiyeli 216 milyar kWh/yıl olarak hesaplanmış olup bugüne kadar özel sektör yatırımları da dikkate alındığında geliştirilen potansiyelimiz (işletme, inşa, planlama aşamasındaki tüm projeler) 165 milyar kWh/yıl düzeyindedir. 

KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ İLE SUYUMUZ ENERJİYE DÖNÜŞÜYOR
Genel Müdürlüğümüz hidroelektrik enerji üretimi konusunda da çalışmalarını kesintisiz sürdürmekte olup, bugün itibariyle Ülkemizin dört bir tarafında 65 adet hidroelektrik santralı işletmeye alınmış, 12.295 MW toplam kurulu gücündeki bu tesislerle yılda 43.120 GWh enerji üretimi gerçekleştirilmektedir. 
2003 yılından itibaren Özel sektör HES’lerinin de devreye girmesi ile kurulu güç 23 616 MW, yıllık üretim ise 82,8 milyar kWh olmuş bu da potansiyelimizin 50’sine tekabül etmektedir. 26 milyar kWh’lik kısım inşa, 59 milyar kWh lik kısmı ise planlama aşamasındadır.  

Geçmişte şehirlerimizde içme suyu problemleri yaşanırdı. Sizlerin bu konuda yapmış olduğu çalışmalar nelerdir?
ŞEHİRLERİMİZİN İÇMESUYU MESELESİ ORTADAN KALKIYOR

İşletmeye aldığımız 77 adet proje ile yaklaşık 38 milyon kişiye yılda 3,53 milyar m3 içmesuyu sağlanmaktadır. 
43 adet yerleşim yerindeki projeler tamamlandığında yaklaşık 20 milyon kişiye daha yılda 1 milyar 700 milyon m3 içme suyu daha sağlanmış olacaktır. Planlama ve projedeki işler de bittiğinde 1 milyar 620 milyon m3 ilave İçmesuyu daha sağlanacaktır. 
33 ilde yapımı tamamlanmış olan 68 adet arıtma tesisinden günde toplam 7 milyon m³ su AB standartlarında arıtılmaktadır.
Şehirlerimizin İçmesuyu ihtiyacının uzun vadeli karşılanması adına “81 İl Merkezi İçme, Kullanma ve Sanayi Suyu Temini Eylem Planı hazırlanmış, bu illerimizin 2040-2050 yıllarına kadar olan içmesuyu ihtiyaçları tespit edilmiş olup, yatırımlar bu bağlamda devam etmektedir. 

Tarım alanları için yaptığınız sulama çalışmaları nelerdir?
SULAMADA MİLAT: MODERN SULAMA İLE TOPRAKLARIMIZA BEREKET GELİYOR

Ülkemiz için bu derece önemli olan tarımın olmazsa olmaz bileşeni ise sulamadır. Yarı-kurak iklim kuşağında bulunan ülkemizde, gıda güvenliği açısından tarımda sulama elzemdir. Ülkemizde 280 milyon dekar ekilebilir tarım alanı mevcuttur. Bunun 85 milyon dekarı sulanabilir arazidir. Bugüne kadar 61 milyon dekar arazi sulamaya açılmıştır. 
61 milyon dekar arazinin şu an itibarıyla 46’sı klasik, 18’i borulu, 36’sı ise kanalet sistemiyle sulanmaktadır. 2003 yılından önce tarım arazilerimizin sadece 6’sında borulu sistem ile sulanmaktaydı. Devam eden sulama projelerinde ise bu rakam 85’dir. 
Ülkemizde su kaynaklarının gelişme durumuna baktığımda 44 milyar m3 suyun kullanılmakta olduğunu görmekteyiz. Bunun 32 milyar m3’ü ( 73) sulamada, 7 milyar m3’ü ( 16) içme suyunda, 5 milyar m3’ü ( 11) de sanayide kullanılmaktadır. Tüketilen yüksek miktardaki su oranına rağmen sulama randımanı Ülkemize yakışan seviyede değildir. Bunu tersine çevirmek adına 2003 yılından bu yana Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU’nun DSİ Genel Müdürü olduğu dönemde “tarımsal sulamada milat sayılabilecek” bir uygulama hayata geçirilmiştir.
Hayata geçirilen bu sistem ile daha az su ile çok daha fazla verim elde edilmesini sağlayacak basınçlı borulu sulama sistemleri (yağmurlama+damlama) kullanılmaktadır. Ayrıca, işletmede olan klasik salma sulama sistemlerinin borulu yağmurlama ve damla sulama sistemlerine çevrilmesiyle diğer deyişle rehabilitasyonu ile su tasarrufu sağlanarak sulama sahalarının miktarlarının artırılması çalışmaları da hızla yürütülmektedir.
2015 Yılı Yatırımları:
YATIRIMLARDA 
HAMLE YILI”

“Asrın Projesi” diye ifade ettiğimiz, Dünya’da daha önce denenmemiş bir sistemi uyguladığımız “KKTC Su Temin Projesi”, Ilısu Barajımızın gövde ve santral inşaatı gibi son derece önemli projeleri yıl içinde tamamlayarak milletimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. 
2015 yılında büyük su işleri kapsamında; Büyük Su İşlerinden 107 adet, Küçük Su İşlerinden 477 adet olmak üzere toplam 584 adet işi tamamlamayı hedeflemekteyiz.
Bu tesislerle; 
Yılda 198 milyon kWh hidroelektrik enerji üretilmesi,
2,4milyon kişiye 306 milyon m3 içme suyu temin edilmesi,
Günde 57.000 m3 evsel atıksu kirliliğinin önüne geçilmesi,
200 000 hektar alanın sulanması, 
45 000 hektar alan ile 732 adet meskun mahallin taşkınlardan  korunması hedeflenmiştir.

DSİ’nin gerçekleştirdiği diğer büyük yatırımlardan bahseder misiniz?
YUSUFELİ BARAJI 
Yusufeli Barajı 270 Metre Yüksekliğiyle Türkiye’nin En Yüksek Barajı Olacak…
Yusufeli Barajı 540 MW kurulu gücü ile yılda 1 milyar 827 milyon kWh hidroelektrik enerji üretecektir. 
2,2 milyar m3 suyun depolanacağı Yusufeli Barajı’nda gövde yapımı için 2,9 milyon m3 beton kullanılacaktır. Baraj ürettiği elektrik ile yaklaşık 650 bin nüfuslu bir şehrin ihtiyacını karşılayabilecek ve milli ekonomiye yılda 400 milyon TL katkı sağlayacaktır. Barajımızda şu an itibariyle 40’lık bir fiziki gerçekleşme söz konusudur. Hedefimiz Mayıs 2018 yılı itibariyle barajı tamamlamaktır. 

ILISU BARAJI VE HES
Dolgu hacmi bakımından Türkiye’nin 2. büyük, Kurulu güç bakımından 4. büyük, Dicle Nehri üzerindeki en büyük Baraj ve HES’tir. 
Ilısu Barajı ile 1 200 MW kurulu gücü ile yılda 4 milyar 120 milyon kWh hidroelektrik enerji üretecektir.
Sadece Elektrik Enerjisi Üretiminden Ekonomiye yılda 965 milyon TL katkı sağlayacaktır. 
Barajımızda şu an itibariyle 74’lük bir fiziki gerçekleşme söz konusudur. Hedefimiz 2015 yılında gövde inşaatının ve santral kısmını tamamlamaktır.

SİLVAN BARAJI
175.50 metre yüksekliğindeki 8.5 milyon m3 hacimli gövdesi ile Türkiye’nin ve Avrupa’nın en yüksek ÖYBK tipinde barajıdır. Oluşturacağı 8.5 milyar m3 rezervuar hacmi ile Güneydoğu Anadolu Projesinin Atatürk Barajından sonra 2. büyük sulama maksatlı barajıdır. Silvan Barajı ile 235 000 hektar tarım alanının sulanması ve yılda 681 milyon kWh hidroelektrik enerji üretimi mümkün olacaktır. Barajımız ile yılda milli ekonomiye 1 milyar TL katkı sağlanacaktır. Barajımızda şu an itibariyle 35 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Barajın tamamlanması ile birlikte bölgeye refah ve bereket gelecektir. 

İstanbul Su Temin Projesi 
 Melen Sistemi 
MELEN BARAJI

İstanbul’un uzun vadeli içmesuyu ihtiyacını karşılayabilmek için Cumhuriyet tarihinin en büyük içmesuyu projesi olan Melen Projesi hayata geçirilmiştir. Melen Sistemi tamamlandığında İstanbul’a 2071 yılına kadar 1 milyar 77 milyon m3 su temin edilecektir.
İSTANBUL TEKRAR SUSUZ GÜNLERE DÖNMESİN DİYE…
2007 yılında yaşanan aşırı kuraklıktan dolayı İstanbul’daki muhtemel su sıkıntısı önlenmiştir. Melen Sisteminin I. etabı hizmete alınarak İstanbul’un su temin sisteminin çok önemli bir köşe taşı olan Melen Projesi dahilindeki Boğaz Geçiş Tüneli, 2011 yılında tamamlanarak dünyada ilk defa iki kıta su tüneli ile birleştirilmiştir. Asya ile Avrupa’yı İstanbul Boğazı’nın 135 m altından geçerek birleştiren Boğaz Geçiş Tüneli, günde 3 milyon m3 suyu iletebilmektedir.
İstanbul’un mevcut su kaynakları yıllık yaklaşık 1 milyar 367 milyon m3 olup 2035 yılında kademeli olarak devreye alınacak olan Büyük Melen II ve III, Osmangazi ve Sungurlu Barajları ile de yaklaşık 1 milyar 772 milyon m3 ilave su sağlanacaktır. Toplam 3 milyar 139 milyon m3 su ile 35 milyon nüfusun su ihtiyacı karşılanacaktır. Melen Barajı’nın inşaatı hızla devam etmektedir. Barajımızda şu an itibariyle 25’lik bir fiziki gerçekleşme söz konusudur. Barajımızı 7 Aralık 2016 tarihinde tamamlamayı planlıyoruz. 

İZMİR İÇME SUYU PROJESİ  
İZMİR’İ SUSUZ BIRAKAMAZDIK…

İzmir’e içmesuyu temin etmek için, ilk planlamada 2012 yılından tamamlanması hedeflenen Gördes Barajı 2009 yılında tamamlanmıştır. Ayrıca 106,5 km isale hattı da inşa edilmiştir. Böylece İzmir’e yılda 59 milyon m3 içmesuyu sağlanmıştır. Böylece İzmir’in 2023 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmıştır. 17,2 km uzunluğunda isale hattı, 1,92 km Buca Tüneli ile 1 adet su haznesinin inşaatı da devam etmektedir.
Ankara içme suyu temin projesi. Ülkenin en uzun içmesuyu tüneli: 
GEREDE TÜNELİ
Bu proje ile Ankara’nın uzun vadeli su ihtiyacının karşılanması için, Gerede yakınlarındaki Ulusu çayından alınacak yılda 226 milyon metreküp su, 4,5 metre çapında 31.592 metre uzunluğu ile ülkemizin en uzun içmesuyu tüneli olacak su iletim tüneli vasıtasıyla, Çamlıdere Barajına cazibeli olarak aktarılacaktır. Gerede Sistemi ile Ankara’nın 2050 yılına kadar içmesuyu ihtiyacı karşılanacaktır. Gerede tünelinin 74’ü tamamlanmıştır.

TAMAMLANAN DEVASA TESİSLER VE PROJELERDEN BAZILARI
DERİNER BARAJI

Kendi kategorisinde Ülkemizin en yüksek barajı...
Çift eğrilikli beton kemer tipinde inşa edilen Deriner Barajı ve HES 249 metre yüksekliği ile kendi kategorisinde Türkiye’nin birinci, Avrupa’nın üçüncü ve Dünya’nın altıncı yüksek barajıdır. 
Deriner Barajında 2012 yılının Şubat ayında su tutulmuş ve barajımız 12.12.2012 tarihinde Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından hizmete alınmıştır.  
Deriner Barajı ve HES 670 MW kurulu gücü ile yılda 2 milyar 118 milyon kWh enerji üretimiyle ülkemiz ekonomisine yılda 492 milyon TL katkı sağlamaktadır. 
Çine Adnan Menderes Barajı ve HES
Ege’nin 141 Yıllık Hayali Gerçekleştirildi…
1863 yılından beri Ege Bölgesi’nin hayali olan sınıfında Dünyanın
 5. büyük barajı Çine Adnan Menderes Barajı 10.10.2010 tarihinde hizmete alınmıştır. 
Barajda depolanan 350 milyon m3 su ile 210.690 dekar arazi sulanacaktır. Ayrıca barajda kurduğumuz hidroelektrik santrali ile yılda 118 milyon kiloWatt.saat enerji üretilmektedir. 
Baraj ile ayrıca 91.000 dekar zirai arazi taşkın zararlarından korunmaktadır.
GÖL-SU Projesi (1000 Günde 1000 Gölet ve Sulama)
Sulama Yatırımları İvme Kazanıyor
Ülkemizin en büyük ve iddialı projelerinden birisi de GÖLSU “1000 Günde 1000 Gölet ve Sulama Projesi”dir. 2012 yılında uygulamaya koyduğumuz bu dev proje 3 yıllık süre zarfında tamamlanmıştır. 
Toplam maliyeti yaklaşık 3,5 milyar TL olan tesislerle 1 milyon 700 bin dekar arazi sulanacak, yılda 13,5 milyon m3 içmesuyu temin edilecektir. Proje ile yılda 450 000 kişiye iş imkanı sağlanacak ve gene yılda 1,7 Milyar TL mertebesinde gelir artışı sağlanması planlanmaktadır. 
Burada en önemli olan husus DSİ’nin kurulduğu 1954 yılından 2011 yılı sonuna kadar 57 yılda 461 gölet inşa edilmişken, 2012-2014 yılları arasında 3 yılda 850 adet gölet ve modern sulama tesisi inşa edilmiştir. Kalan tesisler ise 2015 yılı sulama mevsiminde tamamlanacaktır. Geçmişte çok uzun zaman alan projeler görüldüğü 2-3 yıl gibi kısa sürede tamamlanabilmektedir. 

SURUÇ TÜNELİ
Dünya’nın 5. Uzun Tüneli

17.185 m uzunluğunda, 7,8 m kazı çapında, 7 m iç çapında Dünyada sayılı tünellerden birisi olan Suruç Tünelinde mutlu sona ulaştık.
Bu projemizi Sayın Başbakanımızın teşrifleriyle 9 Mart 2014 tarihinde hizmete aldık. Bu yıl sulama mevsiminde Atatürk Barajı’ndan Suruç Ovası’na su verilmiş olacaktır. Böylece Suruç Ovası’nda 950 bin 970 dekar zirai araziye su sağlanacak ve yılda 270 milyon TL gelir artışı elde edilecektir.
8 üniteden oluşan Suruç Ovası Pompaj Sulaması kapsamında Taşbasan Depolaması, Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sol Sahil Ana Kanal ve Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sağ Sahil Ana Kanal tesisleri, Suruç P1 Pompa İstasyonu Mekanik ve Elektrik Teçhizatı, 11.12.2013 tarihinde Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından hizmete alınmıştır. 

BOĞAZİÇİ TÜNELİ
Asya İle Avrupa’yı Su Yolu İle Bağladık 

Dünyanın birçok ülkesinin nüfusundan fazla nüfusa sahip olan İstanbul’un uzun vadeli içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 4 aşama halinde geliştirilen ve 1. Kısmını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın himayelerinde açtığımız Melen Projesi kapsamında bir ilk gerçekleştirilmiştir. 5551 metre uzunluğunda, bitmiş çapı 4 metre olan Boğaziçi Tüneli, dünyada ilk kez iki kıtayı birleştiren su tüneli olmuştur. Avrupa ile Asya kıtasını suyoluyla birleştiren Boğaziçi Tüneli, deniz seviyesinin 135 metre altından geçmektedir. Anadolu yakasında temin edilen suyu Asya yakasından Avrupa yakasına taşımak amacıyla inşa edilen ve Asya ile Avrupa’yı yeraltından birbirine bağlayan ilk tünel olan Boğaziçi Tüneli günde 2,8 milyon m3 suyu Avrupa yakasına taşımaktadır.
Hedefimiz 2019 yılında Bölgesel Projeleri tamamlamaktır
Ülkemizin kalkınmasında önemli yer eden, çok önemli bölgesel projeler yürütülmektedir. 
GAP İlleri (9 İl); Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, Kilis, Şanlıurfa, Şırnak.
DAP İlleri (14 İl); Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van, Ardahan, Iğdır.
KOP İlleri (4 İl); Konya, Karaman, Niğde, Aksaray,
DOKAP İlleri (8 İl); Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon, Samsun, Bayburt,
TRAGEP İlleri (4 İl); Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
Cumhuriyet tarihimizin en büyük entegre kalkınma projelerinden biri Güneydoğu Anadolu Projesi’dir. GAP ismiyle adlandırdığımız bu proje 9 ilimizi içine almaktadır. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, Kilis, Şanlıurfa, Şırnak bu dev projeden ilk etapta faydalanan illerdir. 
GAP muhtevasında; 22 baraj, 17 hidroelektrik santralı, 9 adet içmesuyu projesi bulunmaktadır. Ülkemizdeki ekonomik olarak sulanabilir arazilerin 20’sinin yer aldığı GAP kapsamında sulama yatırımlarının hızla hayata geçirilmesi bakımdan 27 Mayıs 2008 tarihinin son derece önemli olduğunu düşünmekteyim. Bu tarihinte şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Diyarbakır’da GAP Eylem Planı ilan edilmiş ve bu tarihten itibaren ödeneklerde ciddi artışlar meydana gelmiştir. Ödeneklerin artışı da yatırımların artmasını sağlamış, milletimizin refahına katkı sağlanmıştır. 2008 yılına kadar 272.697 hektar alan sulamaya açılmış iken, son 7 yılda 152 000 hektar tarım alanı sulamaya açılmıştır. Bu rakamlar eylem planının etkisini ortaya koymaktadır. 
Enerjide: 
18 000 GWh ( 82), 
Sulamada:
443 000 ( 42),
İçmesuyunda: 
519 milyon m3 ( 53),
İnşaatı Devam Eden:
171.000 ha
Projesi Devam Eden:
454.000 hektar 
2019 Hedefi:
Ekonomik olarak sulanabilir alan olan 1.065.000 hektar arazinin sulanması.
GAP Eylem Planı tamamlandığında:
Milli Ekonomiye yıllık katkısı toplam 6,6 milyar $ ( sulama faydası 2,2 milyar dolar, enerji faydası 4 milyar dolar ve içme suyu faydası 400 milyon dolar) olacaktır. 
DOĞU ANADOLU PROJELERİ (DAP)
Doğu Anadolu Projesi, 14 il; Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Kars ve Ardahan illerini kapsamaktadır.  
Enerjide: 
7 045 GWh ( 94), 
Sulamada:
360.287 ha ( 31), 
İçme suyunda:
109 milyon m3 ( 36) gerçekleşme sağlanmıştır.
Konya Ovası Projeleri  (KOP)
Ülkemizin ilk sulama projesi ve GAP’tan sonra en büyük sulama yatırımı olma özelliklerini taşıyan ve ülke nüfusunun 4’ünü teşkil eden KOP’ta, Konya, Aksaray, Karaman ve Niğde illeri bulunmaktadır. 14 adet sulama, 3 adet içmesuyu, 1 adet enerji olmak üzere toplam 18 adet büyük proje demetinden oluşmaktadır. KOP tozlu raflara terk edilmiş, unutulmuş bir proje iken 2004 yılında yeniden ele alınarak yatırımlar başlamıştır.
Proje ile; Akdeniz’e boşa akan suların önüne baraj yaparak Konya Kapalı Havzasına su aktarımı gerçekleştirilecektir.
Göksu nehri üzerine 3 baraj inşa edilerek, Mavi Tünel ile 414 milyon m3/yıl su Konya Ovasına aktarılacaktır. Bağbaşı Barajı, 17.034 metre uzunluğundaki Mavi Tünel ve Bozkır Barajı tamamlanmış olup, Avşar Barajı inşa halindedir.
Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajından Gembos Derivasyonu ile 180 milyon m3/yıl su,
Suğla Depolaması ile 110 milyon m3/yıl olmak üzere toplam 704 milyon m3/yıl su, ilk defa başka bir su havzasından Konya Havzasına aktarılmış olacaktır.
KOP ile 11.000.000 dekar arazi sulanacak, 1,5 milyon nüfusun içmesuyu temin edilecek, 3 milyar kWh/yıl enerji üretilecektir.
KOP tamamlandığında yılda;
Sulama faydası 2,2 milyar $, 
Enerji faydası 300 milyon $,
İçmesuyu faydası 70 milyon $ olmak üzere 
Milli Ekonomiye yıllık katkısı toplam 2,57 milyar $ olacaktır.
Proje ile 100.000 kişiye doğrudan istihdam imkanı sağlanacaktır.
Trakya Gelişim Projesi (TRAGEP)
10 Milyarlık Dev Yatırım
Meriç ve Ergene nehirlerinin yeşerttiği Trakya, ülkemizin önemli tarım alanlarından biridir. Dolayısıyla toprak ve su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra sulama yatırımlarının hızla tamamlanması bölge açısından büyük önem arz etmektedir. Proje kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale’de (Gelibolu) 130 adet baraj ve gölet, 32 adet sulama tesisi, 16 adet İçmesuyu tesisi ve 12 adet ileri biyolojik arıtma tesisi inşa edilecek, 208 adet dere ıslah edilecektir. 
Ayrıca sanayi tesisleri için de ortak arıtma tesisleri inşa edilmektedir. 
Afrika Faaliyetleri
Suyu Barışa Vesile Yapmak Hedefimiz
Ülkemizin su kaynakları potansiyelinden azami fayda elde etmeye çalışan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak su sıkıntısı çeken Afrika ülkelerine de altyapı desteği vermeye devam ediyoruz. Bu bağlamda Somali, Burkino Faso, Nijer, Sudan, Mali ve Moritanya’da 1 milyon 600 bin kişiye içmesuyu sağlanmıştır. 

DSİ Genel Müdürlüğü olarak 2023 yılı hedefleriniz nelerdir?

•    25 adet akarsu havzamızda master planlarını güncellemek,
•    190 milyar m3 olan depolama kapasitesi 270 milyar m3’e çıkarmak,
•    1053 Sayılı Kanun kapsamındaki bütün yerleşimlerin uzun yıllar içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacını gidermek,
•    Taşkın koruma tesislerini 6513’ten 10 bine çıkarmak,
•    24 000 MW kurulu güce sahip olan hidroelektrik santral kapasitesini 50 bin MW’a çıkarmak,
•    Sulamaya açılan 6,1 milyon hektarlık sulama alanını 8,5 milyon hektara çıkarmak,
•    Atıksu sektöründe ülke genelinde öncelikle içme suyu temin edilen baraj havzalarında Evsel Atıksu Arıtma Tesislerini tamamlamaktır.

Son olarak dergimiz aracılığıyla kamuoyuna iletmek istediğiniz mesajlarınız...
Bizler büyük işler yapan büyük bir medeniyetin torunlarıyız. Nereden geldiğimizi de neler yapabileceğimizi de iyi biliyoruz. Önemli olan inanmak ve çalışmak. Bizler de çalışmalarımızın neticelerini alıyor ve ülkeye nice hizmetler vermek için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımız bilsinler ki; su DSİ’ye emanettir ve bizler bu emaneti en iyi şekilde kullanıyor ve onların hizmetine sunuyoruz. 

Parlametre
Serbest Kürsü

Anket

Türkiye'nin Dış Politikasını Olumlu Seyirde Güçlendirecek Ana Unsur Nedir ?
Yankı Dostluk Platformu
  • Facebook'ta Yankı Dergisi
  • Twitter'da Yankı Dergisi
  • Youtube'ta Yankı Dergisi