Haberler > GÜNCEL >16 NİSAN’DA SÖZ DE KARAR DA MİLLETİN

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, partili cumhurbaşkanlığı modeliyle bürokrasinin azalacağını, büyümenin hız kazanacağını, 2023 ve ötesine uzanan hedeflerin ivme kazanacağını belirtti.

16 Nisan'da yapılacak referandumla halkın görüşüne sunulan anayasa değişikliği hakkında açıklamalarda bulunan Ak Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu,  partili cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında bilgi verdi. Gündoğdu şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin neler getirdiğine ilişkin özet olarak şunları söyleyebiliriz: Yargının bağımsızlığı ile birlikte tarafsızlığı da hükme bağlanıyor. 550 olan milletvekili sayı 600 oluyor. Seçilme yaşı 25’ten 18’e iniyor. Meclis seçimleri 4 yıldan 5 yılda bire çıkarılarak TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimler aynı gün yapılıyor. Meclis denetlemesi; Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru ile yapılıyor ve yazılı soruya 15 gün içinde cevap verilmesi  mecburiyeti getiriliyor. Anayasa paketi ile getirilen  değişikliklerden biri de Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisi ile ilişiği kesilir hükmü kaldırılıyor ve  bir siyasi partiye üye olabilir hükmü getiriliyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Cumhurbaşkanı, yardımcılarını ve bakanları ve üst düzey kamu yöneticilerini atama  ve görevden alma yetkisine kavuşuyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma hakkı kazanıyor. Ancak bu kararnameler Anayasal yargı denetimine alınıyor. Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu ortadan kalkıyor. Yani yetkili ama sorumsuz olmaktan çıkıyor, denetim ve cezai sorumluluk geliyor. Hükümeti Cumhurbaşkanı kuruyor ve Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabiliyor. Cumhurbaşkanı’na ve TBMM’ye seçimleri karşılıklı yenileme yetkisi tanınıyor. Yargı alanında getirilen değişikliklere gelince; Askeri yargı tümüyle kaldırılıyor. Sadece disiplin mahkemelerine izin veriliyor. Asker ve sivil ayrımı ortadan kalkıyor. HSYK’nın  adı hakimler ve  savcılar kurulu (HSK) oluyor. HSK’nın  üye sayısı 22’den 13’e düşüyor. Bunların da 4 üyesi cumhurbaşkanı 7 üyesi de TBMM tarafından seçiliyor. Bütçe kanunu teklifini hazırlayıp TBMM’ye sunma yetkisi Cumhurbaşkanına veriliyor. Bütçe kanunu Mecliste görüşülüp karara bağlanıyor. Kanun teklif etme yetkisi sadece milletvekillerine ait oluyor. Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri 03.11.2019 tarihinde yapılacak. Halkoylamasından kabul sonucu çıkarsa 6 ay içinde Meclis gerekli kanuni düzenlemeleri ve yeni iç tüzüğü, Cumhurbaşkanı da kararnameyle düzenlenecek değişiklikleri yapacak.  HSK üyeleri 30 gün içinde seçilecek ve kırkıncı günün ardından göreve başlayacaklar.”
 
EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR
316 milletvekilinin imzasıyla Meclis’e gelen ve 339 milletvekilinin onayıyla referanduma giden Anayasa değişikliği paketinde son kararı   16 Nisan’da millet verecek diyen Gündoğdu şöyle devam etti: “ ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milet’indir’ diyoruz ama milletin karar vermesine de adı halkçı olan parti karşı çıkıyor. Şimdi bu değişikliği CHP rejim değişikliği olarak algılıyor ve bu algı üzerinden propaganda yapıyor. Rejim değil, sistem değişiyor. Türkiye'nin rejimi 1923 yılında değişti.  Değişiklik yapılacak 18 madde; Anayasa Komisyonunda, Meclis’te yüzlerce saat tartışıldı. Bu maddeler içerisinde  rejim değişikliğini hissettirecek  herhangi bir cümle var mı? Yok. Anayasanın ilk dört maddesi, değiştirilemez madde. Bunların herhangi birini bozacak bir madde var mı? Yok. O zaman bu nasıl rejim değişikliği oluyor? CHP Anayasa değişikliğinin Türkiye'yi bölebileceğini iddia ediyor. CHP’ye sormak lazım; bu Anayasa değişiklik paketinin Türkiye'yi bölme ihtimali varsa, neden 'evet' diyen AK Parti ve MHP de PKK ve HDP değil. Burada bir terslik yok mu? Vatanı bölmek istiyorsa bu paketi savunanın PKK olması lazım, FETÖ olması lazım. Bu ve benzeri iddiaların  mesnetsiz oluğunu referandum sürecinde milletimize değişikliğin neler getireceğini izah edeceğiz. CHP’nin içi boş iddialarının gerçeği yansıtmadığını milletimize anlatacağız. Gerçi feraset sahibi milletimiz gerçeğin ne olduğunu görüyor.”
 
 
REFERANDUM DA YÜZDE 60 OY BEKLİYORUM
 Ak Parti ve MHP’nin ortak Evet kararına yapılan eleştirileri de değerlendiren Gündoğdu, “Milletin Anayasa’sını yapmak için Ak Parti ve MHP birlikte  Anayasa değişiklik teklifini Meclis den geçirdiler , buna karşı darbe ve vesayet dönemlerinin Anayasa’sını TBMM’de savunan  bir CHP’yi bu millet gördü. CHP’nin bu tavrı  çok düşündürücüdür ve milletimizin bunu da not ettiğine inanıyorum. Hayır diyenlerin paketin özüne yönelik ciddi bir eleştirisi yok, niyet okuma ve toplum mühendisliği var. Onun için yüzde 60 civarı bir oy oranı bekliyorum. CHP bir şey önermiyor, önerilene de mesnetsiz karşı çıkıyor. Böylece parlamenter sistemin ülkeyi kaosa sürükleyen, istikrarsızlığı körükleyen tüm arızaları da sahiplenmiş oluyor. Bu sebeple; ‘Darbeciler Anayasa yapar ama bu millet Anayasa yapamaz’ algısını 16 Nisan’da bu millet kıracaktır. Bu kırılmanın ilk aşaması paketin Meclis'ten geçmesidir ve şimdi millet referandumda en doğru kararı verecektir. Evet demek de Hayır demek de demokratik bir tercihtir. Kimse kimseyi tercihinden dolayı yargılayamaz ama Evet diyenlerin avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü 93 yıllık parlamenter sistemin tıkanmışlığı ortada. Yeni bir sistem önerimiz var ve milletin vereceği karara saygı duyacağımızı ifade ediyorum.  ‘Millet ister, Ak Parti yapar’  sloganımız dayanağımızın millet olduğunu, vesayetçiler olmadığının ilanıdır. Yasama ve yürütmenin iç içe geçmişliği sona ereceği için kanun yapma açısından daha güçlü bir parlamento olacak. Her şey Cumhurbaşkanının elinde olmayacak. Bilakis Meclis daha da güçlü olacak. Yasama ve yürütme daha da netleşecek. Çünkü TBMM içerisinde 600 milletvekili kanun yapacak, kanunları kaldıracak, değiştirecek ve onaylayacak.  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devlet yönetiminde hızlı karar alınacak, istikrar hakim olacak. Hem yasamayı hem de hükümet organını doğrudan millet belirleyecek. Milletin iradesine kimse zincir vuramayacak, darbeci zihniyetler kaybedecekler. Cumhurbaşkanı devletin ve yürütmenin başı olacak. Devlette iki başlılık ortadan kalkacak. Mevcut Anayasamızda yetkilerle donatılmış Cumhurbaşkanı, TBMM'ne karşı sorumlu değildir. Evet çıkmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı millete ve Meclise karşı sorumlu hale gelecektir. Yeni sistemde parlamento daha güçlü olacak. Kaldı ki; para basılmasına, savaş ilanına ve uluslararası anlaşmaların onaylanmasına karar vermek de yine Meclis'in görevleri arasında bulunmaktadır. Meclis'in seçimleri yenileme yetkisi bulunmaktadır. Olağanüstü hal ilan etmek Cumhurbaşkanı'nın yetkisindedir fakat Meclis de gerekli gördüğü takdirde olağanüstü hâlin süresini kısaltabilir, uzatabilir ya da olağanüstü hâli kaldırabilir” dedi.
 
 
 

10.04.2017

Yorumlar

Bu Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır.
İsminiz
E-Mail
Cevabınız


Parlametre
Serbest Kürsü

Anket

Türkiye'nin Dış Politikasını Olumlu Seyirde Güçlendirecek Ana Unsur Nedir ?
Yankı Dostluk Platformu
  • Facebook'ta Yankı Dergisi
  • Twitter'da Yankı Dergisi
  • Youtube'ta Yankı Dergisi